02158439

هشتمين نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته استان هرمزگان - بندر عباس

هشتمين نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته استان هرمزگان - بندر عباس

ما هم در نمايشگاه صنعت ساختمان بندر عباس در روزهاي 24 تا 27 ماه جاري (دي ماه ) حضور داريم.

افتخارمان پاسخگويي پرسش ها و درخواست هاي شماست.

ساعت بازديد 17 الي 22

محل دائمي نمايشگاه هاي بندرعباس

با تجديد احترام

شركت توليدي و صنعتي آرملات

دیدگاه خود را بنویسید

درحال ثبت اطلاعات....