02158439

كفی سخت می گسترانیم

با عنوان پژوهشکده درادامه نام آرملات وظائف بخش تحقیق و توسعه را در کارخانجات تولیدی و صنعتی آرملات خطیر تر و سخت تر ساخته است.
حدود نیم قرن مطالعات و بیش از 33 سال تجربه در زمینه پوشش های کف سازی از یک سو ، انواع سلیقه ها و انتظارات صاحبان صنایع از نظر ویژگی های فنی و کیفیت ساخت و تنوع رنگ فعالیت گروه تولید و اجرای ما را دوچندان ساخته است.
بدیهی است ارتباط خود را با سازمانهای مرتبط آموزش و پژوهش در کشورهای مختلف اروپائی بیش از پیش گسترش و اندیشه های نوین آنان را در بهینه سازی محصولات خود بکار بسته ایم.

افتخارمان این است بپاس کشور غنی در جهان از نقطه نظر مواد اولیه کانی توانسته ایم ویژگى هاى خاص محصول خود را در اوج استانداردهای جهانی قرار دهیم و فراتر از آن نیز گام برداریم

گستره نام آرملات در اقصی نقاط کشور عزیزمان و بسیاری از کشورهای همجوار و رقابت افزوده کیفیت های فنی گواه بر گفتارمان بوده است و بالاترین شیوه های آزمایش در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی جهت صدور به دفعات گواهینامه فنى دیگر اثبات مدعای آرملات است.

پاره ای از محصولات:
 پایه های ترکیب سیمان : آرملات و آرموکریت
 ترکیبات شیمیائی رزینی : آرموتاپ
 محصول مشترک کشور بلژیک بر پایه نانو سیلیکات لیتیوم Pentrasil
دیدگاه خود را بنویسید

درحال ثبت اطلاعات....